Płazy

Żaba trawna
[Rana temporaria]
Rzekotka drzewna
[Hyla arborea]


Rzekotka drzewna
[Hyla arborea]